Učinilo mi se

Učinilo mi se da sam videla igru svetlosti na jutarnjim stranicama dnevnika.
Učinilo mi se da bi proleće zaista moglo doći.
Učinilo mi se da bi nove pesme mogle da mi se dopadnu.
Učinilo mi se da mogu da udahnem.
Učinilo mi se da se košmari neće skoro vratiti.
Učinilo mi se da ljiljan miriše nežnije.
Učinilo mi se da su ljudi bezbedni.
Učinilo mi se da me vide.
Učinilo mi se da hrana jače miriše.
Učinilo mi se da noge brže trče.
Učinilo mi se da manje boli. Skoro pa bledi.
Učinilo mi se da me ova ja plaši.
Učinilo mi se da bih mogla biti srećna.
Učinilo mi se da jesam.
Učinilo mi se da me i to plaši.
Učinilo mi se da sam pupoljak onog istog ljiljana.
Učinilo mi se da je proleće zaisto došlo.
Učinilo mi se da sam videla sebe.